Over ons

MediX huisartsenhuis is een dynamische groepspraktijk waar verschillende artsen in een professionele organisatie en eigentijds kader samenwerken om zo laagdrempelige en optimale zorg aan alle patiënten aan te bieden, van zuigeling tot rusthuisbewoner, van routine controle tot acute pathologie, van preventie tot gezondheidspromotie.

Het huisartsenteam krijgt hiervoor ondersteuning van praktijkassistentes aan de balie en in het secretariaat, en biedt extra paramedische zorg met een diëtiste, een psychologe en een diabeteseducator.

Deze multidisciplinaire praktijk is ook een erkende opleidingsplaats voor verschillende Vlaamse universiteiten en hogescholen: we begeleiden jonge studenten geneeskunde of medisch secretariaat en huisartsen-in-opleiding in hun eerste stappen in de huisartsgeneeskundige wereld.

Deze samenwerkingsvorm plaatst de patiënt centraal en verzekert continuïteit van zorg met alle keuzevrijheid voor de patiënt. We zetten volop in op digitale toepassingen, technische hulpmiddelen, een performante online agenda en afsprakensysteem, en een up-to-date medisch dossier dat klaar is voor de toekomst. In een collegiale sfeer wordt er ook buiten de MediX muren enthousiast samengewerkt met collega-huisartsen, paramedici en lokale ziekenhuizen.

MediX Huisartsen

Uw huisartsen beheersen alle facetten van de eerstelijnsgeneeskunde. Allen zijn hiervoor erkend én geaccrediteerd door het Riziv, een bewijs dat er op regelmatige basis bijscholing gevolgd wordt. Hierdoor geniet de patiënt ook telkens een maximale terugbetaling.

Daarnaast zijn er extra erkenningen voor het interpreteren van ECG (elektrocardiogram of hartfilm), spirometrie (longfunctietesten), sportgeneeskunde, terugbetaalde prestaties voor werknemers van Defensie en Politie en stagebegeleiding.

KOORTS OF VERKOUDHEID?
KOM NIET NAAR DE WACHTZAAL , MAAR INFORMEER U EERST !

Lees zeker ook onze FAQ's, waar u al zeer veel informatie vindt.  Lees zeker ook  www.mijncoronatest.be
 

telefoonTELEFOON:

In veel huisartsenpraktijken staat de telefoon roodgloeiend. 
Niet dat er zoveel zieken zijn. Veel mensen hebben vragen over COVID-19, zoeken praktische informatie, hebben een code of test nodig... 
Daardoor kan het zijn dat je huisarts of de huisarts van wacht moeilijk bereikbaar is.
En dat ondanks de grote inspanningen die gedaan worden: langere werkdagen, meer telefoonlijnen en secretariaatsmedewerkers, extra artsen van wacht enz.
 
Wie niet ziek is of slechts heel lichte symptomen heeft, vragen we zoveel mogelijk informatie en hulp te zoeken via andere kanalen:
https://www.info-coronavirus.be/ of 0800 14 689 voor algemene vragen,
• 02 214 19 19 voor vragen over contactopvolging,
https://sat.info-coronavirus.be/nl/formulier/sat als je lichte symptomen hebt en dus mogelijk een test nodig hebt,
• 078 78 78 50 voor vragen over COVID-certificaten,
• 1700 voor vragen over vaccinatie.
 
Wie wel ziek is en hulp nodig heeft, vragen we een beetje begrip. Uiteraard zal de huisarts prioriteit geven aan wie het meest hulp nodig heeft. Maar stel zelf je zorg niet uit. Kan je je huisarts niet meteen bereiken, probeer het dan wat later zeker opnieuw.
 
 

© medixhuisartsenhuis.be is een website van MediX Huisartsen BTW BE 0666.519.068
Deken De Bolaan 3 8970 Poperinge Mail ons

Cooked & Spiced by Tasty Creations
Powered by LMD