Skip to main content

Opleidingspraktijk

Wij geloven in een samenleving waar de jeugd de toekomst is en zetten dan ook volop in op verjonging en leren. We verwelkomen graag studenten uit de bachelorjaren die vooral komen observeren maar ook masterstudenten uit het laatste jaar geneeskunde, die intensief de knepen van het beroep aanleren.

We geloven als opleidingspraktijk sterk in het delen van praktijkervaring met jonge collega's. Naast hun theoretische kennis hebben zij veel nood aan praktijkervaring binnen een stimulerend, kritisch maar ook veilig kader. Omgekeerd brengen zij ook veel nieuwe kennis en ideeën met zich mee en houden de praktijk op die manier ook jong en up-to-date.

Dr. Fries is coördinerend stagemeester en consulent aan de KULeuven/KULAK maar stagiairs kunnen bij elke arts van de praktijk stage volgen. Mocht u dat als patiënt toch storend vinden, kunt u dit steeds vooraf melden aan het secretariaat of uw huisarts.